DigiVil Kompas

Objavte možnosti rozvoja na ceste k digitálnej obci

DigiVil Kompas vám na základe sebahodnotenia poskytne spätnú väzbu o organizačnej spôsobilosti a pripravenosti vašej obce a poskytne vám tipy na ďalšie kroky rozvoja.

  • 2 rôzne prieskumy zohľadňujú rôzne veľkosti obcí
  • 3 tematické oblasti (formovanie zmeny, pridaná hodnota, rozvoj komunít) poskytujú celkový pohľad
  • Analýza a príprava 14 tematických oblastí akčnej pripravenosti vašej obce
  • 6 fáz rozvoja uľahčuje interpretáciu výsledkov
  • Individuálne odporúčania pre jednotlivé tematické oblasti poskytujú návod na realizáciu.